LINE ID: 0918863469
คำแนะนำของระบบ
ส่วนสำคัญของระบบ
รายชื่อรายงานในระบบ
ตัวอย่างรูปภาพของระบบ
ตัวอย่างวีดีโอของระบบ
ความต้องการของระบบ
ย้อนกลับดูโปรแกรมทั้งหมด
โปรแกรมบัญชี Fox

 

โปรแกรมบัญชี Fox

 

ตัวอย่างวีดีโอของระบบ

ในโปรแกรมบัญชี Fox การเปลี่ยนภาษาการใช้งาน ระหว่างภาษาอังกฤษภาษาไทยและภาษาจีนได้ง่าย ตัวอย่างวีดีโอต่อไปนี้จะแสดงวิธีการเปลี่ยนภาษาการใช้งานของเมนูในระบบ โปรดคลิกปุ่มเริ่มเพื่อดูตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงวิธีการเปลี่ยนภาษาการใช้งาน สำหรับหน้าจอของผังบัญชีในโปรแกรมบัญชี Fox

โปรแกรมบัญชี Fox สามารถลงใบสำคัญจากข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกในระบบ ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงว่าระบบลงใบสำคัญด้วยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานบันทึกบิลขายและแสดงวิธีพิมพ์ใบกำกับภาษีและใบสำคัญ

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้ภาษาไทยในการแสดง

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้ภาษาอังกฤษในการแสดง

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้ภาษาจีนในการแสดง

Tel: 091-886-3469, 02-962-0611 Email: green_ringo@hotmail.com, info@foxacc.com, foxacc9@gmail.com