LINE ID: mike-lm
ย้อนกลับดูโปรแกรมทั้งหมด
ซอฟต์แวร์การจัดการโลจิสติกส์ Fox Logistics Management

 

ซอฟต์แวร์การจัดการโลจิสติกส์ Fox Logistics Management

 

ซอฟต์แวร์การจัดการโลจิสติกส์ Fox Logistics Managementรวมงานประจำวันของธุรกิจประเภทขนส่ง logistics กับระบบบัญชีอยู่ในระบบเดียวกัน

เมื่อได้รับสินค้าจากลูกค้า ระบบสามารถกำหนดหมายเลขพัสดุโดยอัตโนมัติและพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด ระบบจะแทรกหมายเลขพัสดุที่สร้างใหม่เข้าไปในฐานข้อมูลเว็บไซต์บริษัทของผู้ใช้งาน เมื่อลูกค้าได้รับหมายเลขพัสดุสามารถเข้าไปเว็บไซต์ตรวจสอบสถานที่ปัจจุบันของพัสดุโดยการกรอกหมายเลขพัสดุได้ตลอดเวลา

ระบบสามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าฝากส่ง เช่น น้ำหนัก ขนาด ประเภทสินค้า หมายเหตุ เป็นต้น

ทุกครั้งเมื่อจ่ายหรือรับพัสดุในทุกจุดของเส้นทางการขนส่งผู้ใช้งานสามารถสแกนบาร์โค้ดที่ติดกับพัสดุ ระบบจะปรับปรุงข้อมูลสถานะพัสดุบนเว็บไซต์ ลูกค้าจะทราบถึงตำแหน่งปัจจุบันของพัสดุ

เมื่อพัสดุมาถึงปลายทาง ระบบจะปรับปรุงสถานะบนเว็บไซต์ ระบบสามารถส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังลูกค้าให้ทราบว่าพัสดุมาถึงที่ปลายทางไหนแล้ว ให้ลูกค้ามารับหรือส่งไปให้ลูกค้าก็ได้ ระบบสามารถพิมพ์ใบส่งมอบพัสดุและใบแจ้งหนี้ค่าขนส่งได้ และสามารถทำใบสำคัญทางบัญชี เชื่อมโยงไปยังระบบลูกหนี้ เมื่อได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้ระบบสามารถพิมพ์ใบกำกับภาษีได้

ภาพต่อไปนี้คือแผนผังลำดับงานของซอฟต์แวร์การจัดการโลจิสติกส์ Fox Logistics Management

Production Flow Chart

 

ระบบสามารถใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบมือถือเพื่อสแกนบาร์โค้ดของพัสดุในการออกและรับพัสดุ เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งพัสดุผิดไปยังลูกค้า

handheld barcode scanner

 

Tel: 091-886-3469, 02-962-0611 Email: info@foxacc.com, foxacc9@gmail.com