ย้อนกลับดูโปรแกรมทั้งหมด
ระบบขายหน้าร้าน Fox POS

 

ระบบขายหน้าร้าน Fox POS

 

คำแนะนำของระบบขายหน้าร้าน Fox

ระบบขายหน้าร้าน Fox คือ ระบบที่ใช้สำหรับการขายหน้าร้าน เราจำหน่ายทั้งซอฟต์แวร์และ ฮาร์ดแวร์

ผู้ใช้งานสแกนบาร์โค้ด ระบบจะบันทึกข้อมูลสินค้า เช่น ราคาขาย และจะแสดงจำนวนเงินรวม ในหน้าจอที่แสดงให้ลูกค้าทราบ ผู้ใช้งานกดคีย์บอร์ดระบบจะเปิดลิ้นชักเก็บเงินอัตโนมัติ และใน เวลาเดียวกันระบบจะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า ใช้งานสะดวก รวดเร็ว

ข้อมูลขายหน้าร้านสามารถนำออกจากระบบที่ติดตั้งในสาขาและสามารถส่งไปยังสำนักงานใหญ่ ระบบบัญชี Fox ที่ติดตั้งในสำนักงานใหญ่สามารถนำเข้าข้อมูลซึ่งจะตัดสต๊อคและลงบัญชีโดย อัตโนมัติ ดังนั้นทั้งระบบขายหน้าร้านและระบบบัญชีสามารถทำงานร่วมกันได้โดยอัตโนมัติ

ระบบขายหน้าร้าน Fox สามารถพิมพ์บาร์โค้ดของสินค้าโดยอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลสินค้าที่ได้ บันทึกในระบบ เช่น ข้อมูลชื่อสินค้า ราคาขาย เป็นต้น

เราจำหน่ายฮาร์ดแวร์ทุกประเภทที่ใช้งานเกี่ยวกับขายหน้าร้าน เช่น บาร์โค้ดสแกนเนอร์ เครื่อง พิมพ์บาร์โค้ด หน้าจอแสดงจำนวนเงิน ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น


ตัวอย่างบาร์โค้ดสแกนเนอร์
ตัวอย่างลิ้นชักเก็บเงิน
ตัวอย่างหน้าจอแสดงจำนวนเงิน
ตัวอย่างเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
     

Tel: 089-789-5509, 02-962-0611 Email: info@foxacc.com, foxacc9@gmail.com LINE ID: mike-lm