โปรแกรมบัญชี Fox

โปรแกรมบัญชี Fox

โปรแกรมบัญชี Fox รวมระบบสต็อก ระบบซื้อ ระบบขาย ระบบลูกหนี้/รับเงิน ระบบเจ้าหนี้/จ่ายเงิน บริหารเช็ครับ บริหารเช็คจ่าย ธนาคาร ระบบเงินเดือนและบุคคล ระบบทรัพย์สิน/ค่าเสี่อม ระบบขายหน้าร้าน/POS และระบบบัญชี

ระบบอื่นๆเชื่อมโยงกับระบบบัญชี สามารถลงบัญชีโดยอัตโนมัติ

โปรแกรมบัญชี Fox มีภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, ภาษาพม่า

โปรแกรมบัญชี Fox ใช้ MS SQL Server เป็นฐานข้อมูล จึงทำงานได้เร็วขึ้นข้อมูลปลอดภัยมากขึ้นสามารถใช้ออนไลน์จากประเทศต่างๆและสถานที่ต่างๆ

โปรแกรมบัญชี Fox มีระบบควบคุมการผลิต สามารถวางแผนการผลิตด้วย Bill of Materials (BOM) สามารถคำนวณต้นทุนการผลิตและผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท

เราสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นได้ตามความต้องการของลูกค้า รับเขียนโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ซอฟต์แวร์รองรับธุรกิจของลูกค้าได้ 100%

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ...

 

ระบบเงินเดือนและบุคคล Fox

ระบบเงินเดือนและบุคคล Fox

ระบบเงินเดือนและบุคคล Fox ใช้ข้อมูลลงเวลาเข้า-ออก คำนวณเวลาทำงานเงินเดือน และเงินประกันสังคมและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เชื่อมโยงกับระบบบัญชี Fox สามารถลงบัญชีโดยอัตโนมัติ

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ...

 

ระบบขายหน้าร้าน Fox POS

ระบบขายหน้าร้าน Fox POS

ข้อมูลขายหน้าร้านสามารถส่งถึงสำนักงานใหญ่ซึ่งจะรวมเข้าระบบบัญชี

สามารถใช้คู่กับระบบบัญชี Fox ตัดสต๊อคและลงบัญชีอัตโนมัติ

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ...

 

ระบบบริหารการผลิต Fox Production Management Software

ระบบบริหารการผลิต Fox Production Management Software

สามารถวางแผนการผลิตด้วย Bill of Materials (BOM)

สามารถคำนวณต้นทุนการผลิตและผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ...

 

ซอฟต์แวร์การจัดการโลจิสติกส์ Fox Logistics Management

ซอฟต์แวร์การจัดการโลจิสติกส์ Fox Logistics Management

ใช้บาร์โค้ดควบคุมพัสดุ ลูกค้าตรวจสอบออนไลน์

ปฏิบัติงานตามเส้นทางการขนส่ง

มีระบบบัญชี

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ...

 

MOTP (Mobile One Time Password) System

MOTP (Mobile One Time Password) System

Prevents others from logging into your computer system with stolen password.

An OTP ensures account access safety and protection against important data theft by hackers or others, rapidly enhances the application system safety.

The MOTP dual factors user verification solution contains: OTP Token, Agent and Server, and provides the most complete planning for any company.

The OTP, also known as the "one-time password" or "dynamic password", features a robust protection lock with its non-predictable, non-repetitive, and drop-after-use password.

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ...

 

ออกแบบเว็บไซต์

ออกแบบเว็บไซต์

เราสามารถออกแบบและสร้างเว็บไซต์สำหรับธุรกิจของคุณ เราสามารถสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเพื่อโฆษณาและขายสินค้าของคุณออนไลน์

ตะกร้าสินค้าและวิธีการชำระเงินออนไลน์สามารถปรับใช้สำหรับธุรกิจเฉพาะของคุณ

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ...

 
Tel: 089-789-5509, 02-962-0611 Email: info@foxacc.com, foxacc9@gmail.com LINE ID: mike-lm